Застрахователи на лов за интелигентни полици

179 придобиванията в сектор технологии за застраховане на стойност $1,7 млрд. през 2016

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

И най-консервативният финансов сектор - застраховането - се впусна в морето от IT-възможности в опит да осребри потенциала на новите технологии в зоната на застраховането. 

Застрахователната индустрия стремително се променя под влиянието на новите технологии. Все повече стартъпи навлизат на този пазар с нови идеи и алгоритми. Те помагат да се анализират повече данни, подобряват взаимодействието с клиентите и ускоряват създаването на нови застрахователни продукти. Докато съвсем доскоро повечето традиционни застрахователни компании гледаха на това нашествие на старъпи като на заплаха за техния бизнес, то сега отношението се е променило. Идеите, генерирани от стартиращите иновативни компании се възприемат като движеща сила, носеща иновации в отрасъла. Това се казва в доклада на PwC "Global InsurTech Report 2017".

По данни от допитване на PwC, проведено сред застрахователните компании, 84% от респондентите прогнозират ръст на партньорствата със застрахователни стартиращи иновативни компании през следващите 3 до 5 години, а 43% - ръст на броя на придобиванията на стартъпи от страна на най-големите застрахователи. 

Самите IT-предприемачи смятат, че в застрахователния сектор отдавна е назряла потребността от иновации. Много компании, както и преди се опират на традиционните начини на работа и продажба на продукти чрез кол-центрове, въпреки че все повече клиенти предпочитат да общуват със застрахователите през интернет. 

На пазар за стартъпи

По данни на CB Insights, цитирани от The Wall Street Journal (WSJ), през 2016 в сектора на технологиите за застраховане (insurtech) са сключени 179 сделки на стойност $1,7 млрд. Венчър-фондовете, инвестиращи в IT-стартъпи със специализация в областта на застраховането, в много случаи са притежание на мощни застрахователни компании, като Allianz и AXA. 

"Промяната е неизбежна и не може да бъде спряна", заявява инвеститорът Морис Гринберг, упр. директор на инвестиционната и застрахователна компания Starr Cos, дългогодишен управител на най-голямата застрахователна компания в САЩ American International Group (AIG). Неотдавна WSJ съобщи, че Starr Cos е закупила дял в стартъпа от Ню Йорк CoverWallet. Стартиращата технологична компания предлага технологични решение за много по-бързото оформяне на застрахователни полици (договори) с помощта на нов метод за анализ на данни. 

Компанията CoverWallet е основана през 2016 година и е специализирана основно в онлайн продажбите на застраховки и съпътстващи на малкия бизнес услуги. Финансовите параметри на сделката не се разкриват. При създаването си, обаче, CoverWallet привлече 10 млн. долара чрез венчър-фондове. 

Много големи застрахователи избягваха да работят с малки бизнеси, защото подготовката на всяка сделка поотделно генерираше твърде много разходи. Тази ситуация се промени с осъвършенстването на методите за анализ на големи данни и сега застрахователните компании се интересуват активно от продажба на полици на собствениците на малки магазини, кафенета, строители и други малки предприятия. Причината е, че алгоритъмът се справя много добре с обработката на стойностите по стандартни полици, подходящи за по-голямата част от компаниите. 

Кошница пълна с данни

Съвременните технологии позволяват на застрахователните компании да получават много повече изходни данни, необходими за техните калкулации в сравнение с миналото. Преди се използваха монтирани в предприятията устройства за събиране на различни данни. Днес чрез мобилната свързаност и сателитните данни се получава достатъчно информация, за да се прецени максимално точно размера и разновидностите на риска за настъпване на различни събития - от аварии, свързани с автоматизацията на предприятията до разрушаване на градове от урагани или установяване на вината или невинността например на лекари, обвинени в небрежност.

Президентът на CoverWallet, отговарящ за застраховането Джеймс Ермилио заявява, че целта на неговата компания е да се използват "методите за анализ и моделиране на данни, за да се опрости избора, закупуването и управлението на застраховките на малките бизнеси". Например при изчисляването на стойността на премията, платима по застраховка на малък бизнес се използват общодостъпни данни за особеностите на конструкцията на сградата, в която е разположено предприятието, близостта на противопожарни съоръжения, които могат да се използват при пожар, а също и административните нарушения, ако има такива. 

Облачните хранилища за данни и сложните алгоритми работят, оставайки невидими за клиентите на CoverWallet, които могат да получат достъп до сървърите на компанията 24 часа в денонощието чрез приложението на своя смартфон, обясняват от CoverWallet. 

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет също пусна специализирана услуга - biBerk, за продажба на застрахователни полици за защита на собствеността и отговорности, специално предназначени за малкия и среден бизнес.

Застрахователи в действие

През април американският стартъп Trov привлече в редовен кръг на финансиране $45 млн, пише Reuters. Основен инвеститор стана застрахователната компания Munich Re ( чрез собственото си венчър-подразделение HSB Ventures).  Освен това в рунда взе участие и японският застраховател Sompo Holdings, редом с други инвеститори. Общата сума на инвестициите, привлечени от Trov, достигна $85 млн. Munich Re и Sompo Holdings ще станат партниращи издатели на полици на Trov в Европа, Азия и Южна Африка. Сега услугите на Trov работят във Великобритания и Австралия, но до края на 2017 компанията планира да пусне услугите си и в САЩ в партньорство с Munich Re. 

Trov предлага на клиентите си застраховка имущество за определен период от време чрез приложение за смартфон. Чрез това приложение може да се прекрати действието на полицата или да се възобнови, както и да се попълни заявка за уреждане на реализирани по застраховката щети. 

Trov продава полици, обработва платежни документи и получава процент от застрахователната премия. Trov не е лицензирана застрахователна компания - всички застрахователни рискове се поемат от партньорите на компанията - големи застрахователни играчи. Те от своя страна, чрез Trov получават достъп до растящия сегмент на технически-грамотните клиенти, до които е трудно да се достигне през традиционните канали, заявява генералният директор на Trov Скот Волчек. "Расте броят на потребителите, които живеят живота си буквално в своите мобилни телефони", допълва той. 

Последни новини
Още от Новини