Miele immer besser бележи екоустойчивост

Уредите на компанията работят и дават най-добър резултат поне 20 години

Снимка: Miele Снимка: Miele

От 2000 насам Miele е намалила наполовина потреблението на електрическа енергия и вода в своите уреди. По този начин семейната компания бележи напредък в каузата за опазване на околната среда. От Доклада за устойчивост от 2017, който Miele публикува наскоро, се вижда просперитетът на компанията в цифри. А статията, която е 250 страници и е публично достояние, носи заглавието "Партньор за поколения".

Miele тества своите уреди така, че да работят и дават най-добър резултат поне 20 години; Резервните части са налични 15 години след прекратяване на производството; компанията залага и на дългия експлоатационен живот на уредите за домашна употреба, като например една пералня е направена от до 85% рециклируеми материали. С отношението си към устойчив дизайн на продуктите, Miele се отличава ясно от другите производители, тъй като е в полза както на клиентите, така и на околната среда. Проучване, проведено от Института Öko, потвърждава: Използването на енергийно ефективен уред Miele за възможно най-дълго време е наистина добро еко-решение.

Отговорният мениджърски екип на Miele, в лицето на наследниците на фамилната компания, следи зорко процеса на производство много преди уредите да напуснат завода. Фокусът е все повече насочен към насърчаване на доставчиците да поемат своята отговорност към хората и околната среда. Това се прави, като се изисква спазване на екологични и социални стандарти. Докладът за устойчивостта описва сложността на тези процеси и времето, което отнема това на компанията.

Ключова роля при прилагането на стабилни принципи в Miele играят настоящите 19 400 служители, от които 10 800 са в Германия. Едни от най-важните предизвикателства пред компанията са нейната последователност, квалификацията на служителите, както и насърчаване за съвместяване на професионалния и личния живот.

Miele разширява набора си от подходи за здравословна концепция от ергономично оптимизиране на работните места до предлагане на специални услуги с акцент върху храненето. Мотото „семейство-приятели“ на работното място е на първо място в приоритетите на Miele: През разглеждания период от доклада компанията изгражда детска градина на работното място в Централата си в Гютерсло.

Miele също така се стреми да заема водеща позиция в своята сфера по отношение на опазването на околната среда в производствените си обекти. Това се отнася за всичките дванадесет фабрики, от които осем са в Германия, а останалите четири са разположени по една в Австрия, Чехия, Румъния и Китай. Що се отнася до енергийната ефективност при производството на уреди Miele, емисиите от въглероден диоксид са намалели с повече от 50% от 2000 насам. Във фирмената политика също така е заложено до 2025 потреблението на енергия при производство да спадне с още 8%, съответно ще се ограничи и отделянето на емисии от въглероден диоксид.

Глобално погледнато 93% от предварително поставените цели на Miele са постигнати през периода 2014-2016. В това число е и намаляването на разхода на енергия на единица тегло на уредите, както и пресертифициране на всички инсталации, съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 и SA8000. Освен това, 15 основни дългосрочни цели са определени като част от стратегията за устойчивост до 2025 г. Потвърждение и допълнителен стимул за успеха на Miele в това отношение е Националната награда за устойчивост на Германия през 2014, която компанията получи.

Докладът за устойчивост от 2017 е съставен съгласно насоките на Глобалната инициатива за отчитане и е насочен основно към експерти в НПО, асоциации, научноизследователски организации, политици, администрация и медии. Той е разработен под формата на електронен документ и е конструиран в раздели: "Продукти", "Околна среда", "Хора", "Доставка" и "Стратегия". Паралелно с това е стартиран новият уебсайт за устойчивост на Miele, чиято цел е да информира потребителите и дилърите. Допълнителна информация за доклада може да се открие на немски и английски език в PDF-формат на www.miele.com/nachhaltigkeit и www.miele.com/sustainability.

Последни новини
Още от Новини