Държавата отпуска 1,3 млн. лева на общини и институции за закупуване на електромобили

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства на стойност до 20 хил. лева

Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg

Чрез финансирания от държавния бюджет Националният доверителен екофонд (НДЕФ) държавата ще отпусне 1,3 млн. лева на общини и институции за закупуване на електромобили.

„Нова покана в схемата за насърчаване използването на електромобили обяви управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). За третата покана от финансирането на електрически превозни средства (ЕПС) за администрацията съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов“, пишат от пресотдела на Министерството на околната среда и водите“

„Това е една от дейностите, които МОСВ и екофондът лансират за подобряване на средата за живеене в населените места. Знаете, че сме в процедура за фини прахови частици, имаме ангажименти и към изменението на климата. И в двете посоки ектромобилите имат принос - помагат за намаляване на праховото замърсяване и парниковите газове. Друг ефект е ограничаването на шумовото замърсяване в големите градове“, предават думите на екоминистъра от пресотдела на подопечното му ведомство.

Поканата е насочена от Поканата е насочена отново към общински и държавни институции, но значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешноселищен обществен транспорт в малки населени места, посочват от МОСВ.

Досега от администрациите са закупени електромобили на стойност 630 хил. лв. – сред тях са МОСВ, МТСП, МИ и общини. „Регистрираните в България електромобили към момента са около 800 като през 2016 има ръст от 50%“, добави Нено Димов. Общо 32 точки за зареждане на коли на ток има в цялата страна – в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сандански и Благоевград.

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид, независимо от цената, на която превозното средство се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in хибриди, а размерът на финансирането е фиксирана сума съответно от 20 хил. лева за електромобили и от 10 хил. лева за електрически хибриди. Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017.  

Последни новини
Още от Новини