Близо 40% от мерките, произтичащи от членството ни в ЕС, са неизпълнени

Към 30 юни България не е реализирала 90 от 148 мерки с краен срок края на предходния месец

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

Към 30 юни 2017 България е изпълнила 90 от общо 148 мерки със срок на изпълнение до края на предходния месец, произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.

Това се разбира от съобщение от пресотдела на Министерски съвет. Правителството днес е приело доклад за за изпълнението на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2017 година.

Респективно 58 от мерките остават неизпълнени, което в процентно изражение представлява 39,2% неизпълнение. От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, като 16 от тях са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на Европейския съюз. От неизпълнените мерки 21 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към доклада са посочени и 22 директиви на ЕС в областта на Вътрешния пазар с изтекъл или изтичащ срок за транспониране края на месец ноември 2017. В Информационното табло за Вътрешния пазар издание месец ноември 2017, което включва директиви, чиито срок на въвеждане беше 31 май 2017, резултатът за България е 14 невъведени директиви от общо 1036.

След приемането на доклада на министрите от кабинета е било възложено да предприемат необходимите действия за реализацията на неизпълнените мерки „съобразно своята компетентност“.

Последни новини
Още от Новини