3,7% от работната сила на ЕС е в ИТ

В България работещите са 2,7% от цялото заето население

Заетостта в ИКТ в ЕС-28 за 2016. Графика: Юростат Заетостта в ИКТ в ЕС-28 за 2016. Графика: Юростат

Над 8 млн са заетите в индустрията на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/, или 3,7% от общо заетите в ЕС-28 през 2016, показват данни на Юростат, публикувани на 18 юли 2017.

Професията на компютърните специалисти се упражнява главно от високообразовани мъже, показва публикацията. 8 от всеки 10 ИКТ специалисти в ЕС /83,3%/ са мъже и 6 от всеки 10 са с висше образование или по-високо /61,8%/.

Във Финландия /6,6%/ и Швеция /6,3%/ делът на компютърните специалисти е най-висок за ЕС, следван от Естония /5,3%/, Великобритания /5,1%/ и Холандия /5%/..

Най-малко компютърни специалисти спрямо общо работещите има в Гърция /1,4%/, Кипър и Латвия – по 2,2%.

В България заетите в индустрията са се увеличили от 54 000 през 2011 на 80 900 през 2016 или от 1,8% през 2011 на 2,7% през 2016, показват данните на Юростат.

Последни новини
Още от Новини