НС прие на първо четене въвеждането на общи критерии за придобиване на научни степени

Депутатите обаче не приеха предложението на БСП да се въведат минимални прагове на заплатите на преподавателите и учените, обвързани с МРЗ и качеството на работа

Фрагмент от фасадата на Софийския университет. Снимка: Wikipedia Фрагмент от фасадата на Софийския университет. Снимка: Wikipedia

На днешното си пленарно заседание Народното събрание прие на първо четене законопроектът, внесен от ГЕРБ и „Обединените патриоти“ за промени в Закона за развитие на академичния състав, които предвиждат въвеждането на общонационална рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

Според приетият законопроект за всяко професионално направление се въвеждат минимални национални изисквания, а членове на научните журита могат да стават единствено хабилитирани лица, отговарящи на тези изисквания.

В мотивите на вносителите, цитирани от „Фокус“ се посочва,че законопроектът цели да „развива по-детайлно процедурата за осъществяване на контрол от страна на министъра на образованието и науката относно дейността на висшите училища при провеждане на процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности“.

Промените в нормативната уредба също така гласят, че се уреждат правила за установяване на случаи на плагиатство в научните трудове.

Депутатите обаче отхвърлиха втория законопроект за промени в същата нормативна уредба, внесен от група депутати от БСП. Той предвиждаше да бъдат въведени минимални прагове за трудовите възнаграждения на учените и преподавателите, които да са обвързани с минималната работна заплата за страната, както и отразяващи качеството на тяхната научна дейност.

Според социалистите предложението „съответства на водещия европейски опит и ще гарантира необходимата мотивация на академичния състав и привличането на млади учени“ . От левицата посочват, че за реализиране на предлагания модел за трудови възнаграждения ще са необходими не повече от 70 млн. лв. от държавния бюджет.

Последни новини
Още от Новини