Кабинетът одобри по-строги регулации за пенсионните дружества

Промените целят подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Министерски съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с което е направена следващата стъпка към усъвършенстване на системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, както и изискванията към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, предаде Investor.bg. 

С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която се доразвива и подобрява в няколко насоки, уточняват от пресцентъра на правителството. 

Промените целят подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества.

Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при осъществяване на дейността на дружествата. Въвежда се и задължение за дадено пенсионноосигурително дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се уточнява, че в рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани служби и звена. Тези и други предложени изменения са част от действията по засилване на надзора и регулациите в областта на небанковия финансов сектор.

Предоставят се по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, като се въвеждат необходимите ограничения и лимити на инвестициите с цел намаляване на риска.

Предлагат се и нови промени с цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите за сделки със свързани лица. Съществуващите забрани за инвестиране във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица, се допълват със: забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество; забрана за придобиване от пенсионните фондове на активи от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно; забрана за придобиване от такива лица на активи, собственост на фондовете.

Вижте повече в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Новини