Българите сред най-пасивните посетители на културни и спортни събития

Само 32% от българските граждани са присъствали на поне едно културно или спортно събитие през миналата година

Снимка: wikipedia Снимка: wikipedia

България се нарежда на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по посещения на гражданите на културни и спортни мероприятия. Последна е Румъния с дял от 29,6%. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат за 2016.

Само 32% от българските граждани са посетили през миналата година поне едно културно или спортно събитие, предаде Investor.bg

Непосредствено преди страната ни са Хърватия и Италия, но разликата е чувствителна – над 10 процентни пункта (съответно 43,7% и 49,6%).

Лидери са държавите членки на ЕС от Скандинавието и Северна Европа. Почти 89% от населението на Швеция през миналата година са посетили поне едно културно или спортно събитие, което нарежда страната на първо място.

Втора е Холандия с 86,5%, трета е Дания с 86,1%, а четвърта – Финландия с 84,6%. Следват Люксембург и Франция със съответно 82,7% и 80,5% дял от населението, посетили поне едно културно или спортно събитие през миналата година.

Сред най-активните посетители на културни и спортни събития са също австрийците (77,9%), британците (77,3%), германците и ирландците (по 77,2%) и чехите (75,6%).

Средно за ЕС 66,5% от населението през миналата година е посетило поне едно културно или спортно събитие.

Делът на това население е още по-висок в държавите извън ЕС, но част от Европейското икономическо пространство. В Исландия той достига над 90%, а в Швейцария и Норвегия е почти 90%.

От държавите кандидатки за членство в Сърбия почти 40% от населението е посетило поне едно културно или спортно събитие през 2016, а в Македония – над 30%.

Последни новини
Още от Новини