България отчита баланс по текущата сметка за първите три месеца

ЕС постига излишък от почти 60 млрд. евро за същия период

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

За първото тримесечие на 2017 България отчита баланс по текущата сметка. Tова показват сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани в сряда.

За сравнение, за четвъртото тримесечие на миналата година страната е регистрирала дефицит от 400 млн. евро, а за първите три месеца на 2016 - излишък от 200 млн. евро.

Според данните на Българската народна банка България е постигнала излишък от близо 60 млн. евро, или 0,1% от БВП, през първото тримесечие на настоящата година.

Като цяло Европейският съюз е постигнал излишък по текущата сметка от 58,9 млрд. евро (1,6% от БВП) за първото тримесечие на 2017 спрямо излишък за 52,9 млрд. евро за последното тримесечие на 2016. На годишна база също се наблюдава увеличение на излишъка, като през първите три месеца на 2016 той е бил в размер на 57,4 млрд. евро.

За тримесечието излишъкът по текущата сметка за услугите отчита ръст от 38,8 млрд. евро спрямо увеличение от 15,8 млрд. евро на тримесечна база. Увеличението на излишъка при стоките обаче се забавя. Той е достигнал 33,9 млрд. евро спрямо 43,3 млрд. евро през предишното тримесечие.

Салдото по статията „Първичен доход“ остава положително през първото тримесечие, макар и да отчита понижение. То е в размер на 8,3 млрд. евро, или с 4,3 млрд. евро по-малко на тримесечна база.

Салдото по статия „Вторичен доход“ обаче е отрицателно – 22,1 млрд. евро, като дефицитът се разширява с 3,3 млрд. евро спрямо последното тримесечие на 2016.

Вижте повече в материала на Investor.bg

Последни новини
Още от Новини