Чуждите инвестиции през първата четвърт на 2017 - скромните €27,8 млн.

Вижте какви са другите акценти от месечния обзор на финансовото вeдомство

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

За първите три месеца от годината преките чуждестранни инвестиции остават на доста ниско ниво – едва €27,8 млн. евро. Това става ясно от месечния обзор на Министерство на финансите (МФ) за състоянието на българската икономика ,цитиран от Investor.bg.

Положителното салдо по текущата сметка намаля до 0,1% от прогнозния БВП за първите три месеца на 2017, след като търговският дефицит продължи да нараства, а излишъкът по услугите – да намалява за периода, отчитат още държавните финансисти. От друга страна, салдото по финансовата сметка показа значително подобрение поради съкращаване на пасивите, което води до увеличение на излишъка от началото на годината до 1,4% от прогнозния БВП.

Според данните от обзора ръстът на БВП за първото тримесечие на 2017 е 3,9% на годишна база, като това се дължи главно на вътрешното търсене. Както частното, така и публичното потребление са нараснали през тримесечието.

Повишение отчетоха и инвестициите в основен капитал. От страна на предлагането, брутната добавена стойност се е увеличила с 4,8% на годишна база.

Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо представяне в началото на второто тримесечие, отбелязват още от МФ.

Броят на заетите е нараснал с 1,2% на годишна база през първото тримесечие, а към края на май нивото на регистрираната безработица спада до 7,1% към края на май.

Международните валутни резерви през май отбелязват минимално месечно увеличение от 0,1% и възлизат на €23,7 млрд., посочяват от финансовото ведомство. Според обзора банковите резерви са се увеличили с 1%. 

През април, за четвърти пореден месец салдото по консолидираната фискална програма (КФП) е положително, като достига 1,6 млрд. лв. (1,6% от прогнозния БВП) в края на април, е записано още в обзора на МФ. 

Според държавните финансисти положителният бюджетен резултат е формиран от превишение на приходите над разходите по националния бюджет. Салдото при европейските средства е балансирано. Общо приходите и помощите в края на април възлизат на 12 млрд. лв., като нивото им е по-ниско с 1,3% спрямо същия период на 2016.

Спадът се дължи в най-голяма степен на значително по-ниските помощи (с 66,7% на годишна база), както и на намалелите с 3,7% неданъчни приходи.

В същото време обаче данъчните приходи са нараснали с 8,7% в сравнение с постъпилите до края на месец април 2016.

Общите правителствени разходи са се увеличили с 6,2% на годишна база до 10,4 млрд. лв., като това се дължи основно на по-високите социални разходи и стипендии (с 3,5% на годишна база), субсидиите (с 27,9%), следвани от социалните и здравноосигури- телните вноски (с 20,8%), разходите за текуща издръжка (с 6,8%) и тези за заплати с увеличение от 5,9%.

Капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) са с 9,8% по-малко спрямо април 2016.

Последни новини
Още от Новини