СБ: КФН трябва да гарантира независимостта си от правителството

Световната банка препоръчва комисията да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси

Снимка: Олег Попов/BloombergTVBulgaria Снимка: Олег Попов/BloombergTVBulgaria

Най-критичният проблем пред КФН е гарантирането на независимостта на комисията от правителството. Световната банка препоръча редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на Комисията за финансов надзор (КФН) в приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program - FSAP), съобщиха от пресцентъра на Комисията. 

От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната ѝ работа и ще повиши административния ѝ и експертен капацитет, предаде Investor.bg

Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.

Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях, посочиха от регулатора. 

FSAP е оценка, която се извършва съвместно от МВФ и Световната банка. FSAP представлява изчерпателен дълбочинен анализ на финансовия сектор на една държава и включва два основни компонента – оценка на финансовата стабилност и оценка на финансовото развитие.

Програмата стартира през май 1999, като основната ѝ цел е да определи силните страни и рисковете за финансовата система на държавите и да оцени потенциалния принос на сектора за растеж, както и да помогне на властите да набележат подходящи мерки за укрепване на сектора. Последният FSAP за България се състоя през 2008.

Последни новини
Още от Новини