Акционер в Булгартабак предлага смяна на името на холдинга

На 29 юни ще се проведе общо събрание на акционерите на тютюневия холдинг

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Смяна на името от Булгартабак – холдинг АД на БТ Холдинг АД предлага акционерът с дял от 12,22% в дружеството Ти Ай Холдинг ФЗЕ, Дубай, се разбира от актуализираната покана за общо събрание на акционерите на тютюневия холдинг на 29 юни 2017, цитирана от Investor.bg.

Основна тема на редовното общо събрание в края на месеца е предложението за дивидент от 5,82 лв. брутно на акция, или общо 42 877 232,04 лв. От тях 383 808,28 лв. са за сметка на печалбата на дружеството за 2016 г. и 42 493 423,76 лв. за сметка на фонд „Неразпределени печалби от минали години“.

Акционерите ще решават и за съществени сделки, в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, а именно Булгартабак - холдинг АД да продаде притежаваните мажоритарни пакети в капитала на София-БТ АД и Плевен-Булгартабак АД с купувач дъщерното Благоевград БТ АД.

Предложената цена за София-БТ АД е 92 млн. лв. за 98,19%. За 100% от Плевен Булгартабак АД пък Благоевград-БТ АД е предложено да плати 12 млн. лв.

Булгартабак холдинг АД отчете консолидирана печалба от 17,3 млн. лв. за първото тримесечие на 2017, спрямо 19,3 млн. лв. за същия период на 2016, или спад с 10,3%. Нетните приходи от продажби се запазват на ниво от 103,3 млн. лв.

Акциите на Булгартабак холдинг АД поскъпват с 35,48% в последните 12 месеца до 42 лв. за акция и 309 млн. лв. пазарна капитализация.


 

Последни новини
Още от Новини