Демографската бомба със закъснител

Застаряващото население в Япония, Италия, Германия и други страни се очаква да достигне 30% до 2050

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Процентът на населението в света над 65 годишна възраст ще се удвои от 10% до 20% до 2050, пише Visual Capitalist.

Някой ще трябва да плати сметката, но кой?

Инфографика, изготвена от Aperion Care, проследява променящата се демографската картина, както и икономическите предизвикателства пред застаряващото население в глобален мащаб.

Източник: Visual Capitalist

С нарастването на застаряващото население коефицентът на зависимост все повече се влошава.

Въпреки това страните харчат трилиони долари всяка година за здравеопазване и социална сигурност. Тези системи са изградени преди много години и не биха могли да функционират с принос от вноски на малък брой хора. 

Кои страни са изправени пред насрещни ветрове?

Докато повечето страни се сблъскват със сходни пречки, свързани със застаряването на населението, за някои държави проблемът е още по-сериозен.

Потенциалният коефицент на подкрепа (Potential Support Ratio)– индикатор, който показва броя трудоспособни лица на възраст между 15 и 64 години, които се падат на всеки човек над 65 годишна възраст, се очаква да спадне под 5,0 в страни като Япония, Италия, Германия, Канада, Франция и Великобритания. В тези страни делът на застаряващото население се очаква да се повиши до над 30% до 2050.

САЩ се намират в малко по-добра ситуация като 27,9% от населението се очаква да достигне 65+ годишна възраст през същата година. Аналогия може да се направи и с Германия (27,6%) - страна, която започва да изпитва все по-сериозни демографски проблеми.

Последни новини
Още от Новини