ЕК посочи предизвикателствата за растежа в авиацията

Нов работен документ на ЕК

Самолет се готви за излитане на летище Варна. 6 юни 2017. Снимка: СГрозева/Bloomberg TV Bulgaria Самолет се готви за излитане на летище Варна. 6 юни 2017. Снимка: СГрозева/Bloomberg TV Bulgaria

Основните предизвикателства за растежа на европейската авиация са проблемите пред капацитета, ефективността и свързаността, се казва в новия работен документ, приет от ЕК в рамките на „Авиационната стратегия за Европа”, публикуван на 8 юни 2017.

Свързаност

„В някои европейски региони въздушният транспорт остава предизвикателство, затова страните-членки трябва да дадат гаранции за осигуряване на „достатъчна свързаност с останалата част от своята територия и Европа”, се казва в съобщението на сайта на ЕК.

Ефективност

Друг приоритет е „повишаване на ефективността на европейското небе чрез намаляване на фрагментацията му”. ЕК настоява страните-членки, пазарните участници и социалните партньори да предприемат мерки за подобряване на услугите в управление на въздушния трафик.

Според документа това носи допълнителни разходи за авиокомпаниите и допълнителни емисии СО2.

Анализ

Комисията отбелязва в анализа си, че стачките на авиодиспечерите засягат функционирането на единния пазар на ЕС. Те представляват най-голямото предизвикателство за управление на въздушния трафик, защото водят до отмяна на полети и сериозни закъснения, при  което пътниците остават по летищата, а туризмът е блокиран.

През 2010-16 проведените общо 217 стачки на авиодиспечери в ЕС – по един ден на смущения на всеки 9 дни, са създали смущения в трафика в продължение на общо 278 дни. В техния брой влизат и дните преди и след стачните действия, защото полетите се отменят авансово и закъсненията продължават и в следващите дни, по данни на най-голямата асоциация на европейските авиокомпании - A4E, публикуван в мейл до медиите.

 

Между 2005 и 2016 са били отменени 243 000 полета поради протести на авиодиспечерите, което е засегнало 27 млн пътници по данни на ЕК.

„Влиянието на тези стачки върху авиацията и икономиката като цяло са значителни, въпреки че се провеждат само в някои страни-членки”, пише в документа.

Брюксел приема, че част от протестите се дължат на липса на достатъчно персонал в европейската мрежа на авиодиспечерите.

 

Най-голям брой стачки са провели авиодиспечерите във Франция – 249 през 2005-2016 и разходите от отменените полети се оценяват на 2,86 млрд евро по данни на проучване на Rikardo&York Aviation-2016.

Стачките на авиодиспечерите в Гърция за периода са 44, в Италия – 34, в Португалия – 10, Испания – 6, Белгия – 5, Кипър – 5 и Германия – 4.

По данни на цитираното проучване общо между 2004 и 2016 разходите за авиокомпаниите са над 5,3 млрд евро заради стачки в ЕС.

1 минута закъснение струва на авиокомпаниите 110,50 евро, тъй като води след себе си закъснения по цялата мрежа.

Разходът за един отменен полет се оценява на 17 600 евро, а разходът на допълнителна морска миля – 10,60 евро.

За 12-годишния период стачки не е имало в 15 страни от ЕС: България, Чехия, Дания, Естония, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Словения, Швеция и Великобритания.

Разходите за компаниите при синдикални протести зависят и от времето, предвидено за предизвестие за стачки – от 24ч. в Германия до 5 дни във Франция и 7 дни в България и 1 месец в Дания.

Авиационният сектор е от критично значение за ЕС, защото създава работни места, води икономическия растеж, улеснява търговията и позволява на хората да летят. Европейската авиация е 26% от глобалния пазар по данни на Брюксел. Годишният принос в БВП на съюза е 510 млрд евро и в сектора работят 9,3 млн. европейци.

От създаването на Общия европейски авиационен пазар преди 25г. броят на ежедневните полети расте от под 10 000 през 1992 на около 23 000 през 2016, се казва в документа на ЕК.

Последни новини
Още от Новини