БНБ: Външната среда остава основен източник на несигурност за икономиката

Ако външната несигурност се повиши, това може да се отрази негативно върху експорта и инвестиционната активност

Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

Външната среда остава основен източник на несигурност за българската икономика, като действа по-скоро в посока реализиране на по-нисък от очаквания растеж на реалния БВП в страната.

Това обяви Българската народна банка в най-новия брой на „Икономически преглед“, цитиран от Investor.bg.

Ако външната несигурност се повиши, това може да се отрази негативно върху износа на стоки и услуги, както и върху инвестиционната активност в страната, предупреждават от банката. Нейното въздействие ще допринесе по-вероятно за реализиране на по-нисък от очаквания растеж на реалния БВП в страната, показва прогнозата.

Принос за растежа на брутния вътрешен продукт ще окажат очакванията за засилено вътрешно търсене и износът, които ще компенсират частично нарастването на вноса. Вследствие на тези тенденции се очаква верижният растеж на БВП през второто и третото тримесечие на тази година слабо да се забави, прогнозират от БНБ.

Въпреки подобряване на условията на търговия прогнозата е търговският дефицит слабо да се увеличи като процент от БВП през второто и третото тримесечие на 2017. Влияние ще окаже по-високият растеж на реалния внос на стоки спрямо този на износа на стоки.

През второто и третото тримесечие на 2017 очакваме правителствените инвестиции и потребление да допринесат положително за растежа на БВП, посочват от БНБ.

Според анализа повишеното търсене на стоки и услуги трябва да допринесе за постепенно намаляване на приноса на изменението на запасите за растежа.

Като вътрешен фактор, който създава несигурност за реализиране на базисния сценарий, специалистите на централната банка посочват степента на усвояване на средствата по програми на ЕС.

„Този фактор ще действа по-вероятно за постигане на по-висок от очаквания растеж на реалния БВП, ако усвояването на средствата по програми на ЕС се ускори в хода на годината, вследствие на което правителствените инвестиции надвишат очакваното прогнозирано ниво", пише в изданието на БНБ.

Експертите обаче се надяват, че през второто и третото тримесечие на 2017 ще има „по-значително увеличение на публичните инвестиции вследствие както на нарастване на националните капиталови разходи в съответствие със заложените от правителството разчети, така и на ускоряване на усвояването на средства по програми на ЕС“.

В условията на все още ниско усвояване на средства по оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС за програмния период 2014-2020, прогнозираме излишъкът по капиталовата сметка на годишна база да се свие като процент от БВП спрямо четвъртото тримесечие на 2016, аргументират се от централната банка.

Последни новини
Още от Новини