България ще спазва ангажиментите си по Парижкото споразумение за климата

Страната ни ще изпълнява твърдо общата политика на ЕС, заявява екоминистърът Нено Димов

Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Това гласи становище на министъра на околната среда и водите Нено Димов, разпространено от правителствената пресслужба. „Страната ни ще изпълнява твърдо общата политика на ЕС“, казва още министърът.

Парижкото споразумение бе ратифицирано от парламента и е в сила за България от 29 декември 2016, след като документите за ратификация бяха депозирани официално в Секретариата на ООН.

Пактът, договорен от почти 200 държави в Париж през 2015 под егидата на ООН, има за цел да намали количеството изхвърлян въглероден диоксид и други газове, отделяни от използването на изкопаеми горива.

„България е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който се прилага чрез Третия национален план за действие по измененията на климата – всеобхватна и амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020. Страната ни подготвя също така Национална стратегия за адаптация и План за действие за изпълнението й за периода до 2030 година“, пишат още от МС.

Държавите-членки на ЕС, в това число и България, имат съвместен правно обвързващ ангажимент до 2030 да редуцират емисиите парникови газове на ЕС с 40% спрямо нивата от 1990.

Припомняме, че за изхода на САЩ от Парижкото споразумените за климата американският президент Доналд Тръмп обяви вчера (1 май). Целта на този ход е да отпаднат рестрикциите, наложени върху американската икономика заради новите еконорми. Главата на Белия дом също така обяви, че ще бъдат започнати преговори за повторно влизане в пакта, но при „напълно различни условия“.

 

Последни новини
Още от Новини