Брутният външен дълг намалява с €461,2 млн. през първата четвърт на 2017

Общият размер на брутния вътрешен дълг на страната е €34,181 млрд.

Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

В края на март брутният външен дълг на България (частен и държавен) е над €34,181 млрд., като се понижава с €461,2 млн. (1,3%) спрямо края на миналата година, когато беше €34,642 млрд. (73,1% от БВП).

Сегашното ниво на задлъжнялост е 70,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), която е ревизирала статистическите данни за януари – февруари. Данните на централната банка биват приведени от Investor.bg.

Към 31 март, на годишна база, дългът намалява със €130,5 млн.

В края на първото тримесечие дългосрочните задължения възлизат на €26,236 млрд. (76,8% от брутния дълг, 53,9% от БВП), като намаляват с €419,1 млн. спрямо края на 2016 г., когато бяха €26,655 млрд. – 76,9% от дълга и 56,3% от БВП.

Краткосрочните задължения възлизат на €7,945 млрд. и намаляват с €42,1 млн. спрямо края на миналата година, когато бяха €7,987 млрд., изчислиха в централната банка.

Краткосрочният външен дълг се увеличава с 5,4% (€409,5 млн.) спрямо март 2016 г. (€7,535 млрд., 15,9% от БВП).

Дълг на централната и местната власт

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март е €6,527 млрд. (13,4% от БВП). В сравнение с края на 2016 той намалява с €255,3 млн. (3,8%). Дългът на сектора се понижава със €178,8 млн. (2,7%) за една година (€6,706 млрд. , 14.2% от БВП).

Задълженията на банките

Външните задължения на сектор Банки са €4,038 млрд. и намаляват със €124,9 млн. (3%) спрямо края на 2016. Дългът на сектора се увеличава с €283,6 млн. (7,6%) спрямо март 2016.

Задължения на търговските фирми и домакинствата

Външните задължения на Други сектори са над €11,348 млрд. като нарастват със €145 млн. (1,3%) спрямо края на миналата година, когато бяха €11,203 млрд. За една година дългът на сектора расте със €124,7 млн.

В края на март вътрешнофирменото кредитиране е €12,267 млрд., което е с €26 млн. по-малко в сравнение с края на 2016. То намалява с €359,9 млн. на годишна база.

През януари – март получените кредити и депозити от нерезиденти са €1,016 млрд., докато за същия период на миналата година бяха €2,102 млрд.

От тях €21,6 млн. са за сектор Държавно управление, €227 млн. са за сектор Банки, €310,6 млн. за Други сектори, а €457,3 млн. са от вътрешнофирмено кредитиране.

На годишна база извършените плащания по обслужването на задлъжнялостта в края на първото тримесечие намаляват с 0,08 пр. пункта от БВП до 1,052 млрд. лева.

Година по-рано извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг възлизаха на €1,417 млрд. (3% от БВП).

Нетен външен дълг

Нетният външен дълг в края на март е €1,899 млрд. , като намалява с 24,7% (€622,4 млн.) спрямо края на 2016, когато беше над €2,521 млрд.

Понижението се дължи от една страна на нарастването на брутните външни активи (със €161,2 млн., 0,5%), а от друга – на намалението на брутния външен дълг (с €461,2 млн., 1,3%), обясняват специалистите на БНБ.

Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 3,9% в края на март 2017 при 5,3% в края на миналата година.

Нетният външен дълг намалява с €2,907 млрд. (60,5%) в сравнение с година по-рано, когато беше €4,807 млрд.


 

Последни новини
Още от Новини