Сделката за ОББ получи предварително одобрение от БНБ

99,91% от компанията ще бъдат купени от белгийската КЕЙ БИ СИ Банк НВ, притежаваща СИБАНК

Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

Българската народна банка издаде предварително одобрение за прякото придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на 99.91% от капитала на „Обединена българска банка“ АД, в резултат на което „Обединена българска банка“ АД ще стане дъщерно дружество на „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в България, наред със „СИБАНК“ ЕАД. Това се разбира от съобщение на официалната интернет страница на централната банка.

Предварителното одобрение е издадено при условията на поетите от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ ангажименти за осигуряване на стабилно и надеждно развитие на „Обединена българска банка“ АД, като при запазване на нейния бизнес модел ще бъдат въведени груповите политики, прилагани от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в рамките на групата „КЕЙ БИ СИ Груп“, допълват от БНБ.

В края на април Комисията за защита на конкуренцията също разреши сделката, при която „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ придобива ОББ и „Интерлийз“ ЕАД от National Bank of Greece, припомня Investor.bg.

В края на декември 2016 белгийската финансова група, която е собственик на СИБАНК в България, обяви, че придобива ОББ – четвъртата по големина банка в България.

Според антимонополния регулатор нито един от участниците в концентрацията не надхвърля пазарен дял от 15% в анализираните пазарни сегменти, затова КЗК обяви, че това няма да доведе до създаване или засилване на господстващо положение от новата банкова група и да възпрепятства конкуренцията.

Преди концентрацията ОББ е на пето място по привлечени депозити към края на 2015, а след концентрацията ще се придвижи с една позиция напред до четвърто място, изчислиха в КЗК. По обем на жилищните ипотечни кредити ОББ е на четвърто място преди концентрацията, а след нея ще стане трета. При потребителските кредити банката е на второ място и ще запази позициите си и след сделката. Що се отнася до депозитите на корпоративни клиенти, преди сделката ОББ е на пето място в страната, като с концентрацията ще се придвижи до четвърта позиция. При корпоративните кредити банката е на трето място по пазарен дял, което се очаква да запази и след сделката.

Последни новини
Още от Новини