МФ предвижда увеличаване на минималната заплата на 510 лв. от началото на 2018

До 2020 се предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лв.

Снимка: Pixabay.com Снимка: Pixabay.com

Министерството на финансите предвижда увеличаване размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018, на 560 лв. от 1 януари 2019 и на 610 лв. от 1 януари 2020. Това се посочва в средносрочната бюджетна прогноза за времевия диапазон 2018-2020, съобщава финансовото ведомство на официалния си сайт.

Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост, премахването на макроикономическите дисбаланси и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на ЕС, се казва в документа.

Осигурителната политика за периода 2018-2020 предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО), като за 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, се увеличава за 2018 съответно в размер на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв.; за 2019 – 560 лв., 600 лв., 650 лв. и 700 лв.; за 2020 – 610 лв., 650 лв., 700 лв. и 750 лв.

При разработване на разходите за пенсии за периода 2018-2020 е взето предвид увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. от 1 юли 2017 и на 200 лв. от 1 октомври 2017.

В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им в 2021.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2018-2020, съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП се очаква да отбележи спад и да достигне до ниво от 22,3 % към края на периода в резултат основно на погашения по дълга в обращение.


 

Последни новини
Още от Новини