България сред страните с най-ниска средна продължителност на живот в ЕС

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, а при жените - 78,2 години

Снимка: Pixabay.com Снимка: Pixabay.com

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в ЕС. Това сочат данни на Националната статистическа служба (НСИ) за очакваната средната продължителност на живота на новородените между 2014 и 2016, предаде Investor.bg

Латвия и Литва също са в тази класация, докато с най-висока са Испания и Италия, показват данните на Националната статистическа служба (НСИ) за очакваната средната продължителност на живота на новородените между 2014 и 2016. 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на България, изчислена за периода 2014 - 2016, е 74,7 години, като спрямо предходния период (2013 - 2015) тя се увеличава с 0,2 години.

В Латвия тя е 74,8 години, в Литва – 74,6 години, а в Испания и Италия съответно 83 и 82,7 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78,2 години.

За периода между 2006 и 2016 увеличението при мъжете е с 2,2 години, а при жените - с 1,9 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока (75,5 години), отколкото на населението в селата (72,6 години).

Спрямо 2006 за населението в градовете увеличението е с 2,5 години, а за населението в селата е с 1,1 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,1 и 17,6 години. За десетгодишен период (2006 - 2016) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1,3 години (1,0 за мъжете и 1,5 за жените).

Средната продължителност на живота варира от 72,6 години в област Видин и област Монтана до 76,4 години в област Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Монтана (7,9 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6,2 години).

Последни новини
Още от Новини