С близо 17 хил. е намалял броят на студентите за година

Расте обаче броят на чужденците, обучаващи се в българската система за висше образование

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

Броят на студентите, обучаващи се в системата за висше образование в България през учебната 2016/2017, е намалял с 6,3% или с 16,8 хил. в сравнение с предходната 2015/2016. Това гласят данни, изнесени от Националния статистически институт (НСИ).

Общо в четирите степени на висшето образование - „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ се обучават 249,9 хил. души. Поглеждайки нивата от преди четири години спадът е още по-голям – малко над 34 хил. души от нива от малко над 283,9 хил. студенти през учебната 2012/2013.

От всички студенти българските граждани са 219,9 хил. (94,5%), като в сравнение с предходната година техният брой намалява със 17 хил. (7,2%). Чуждестранните студенти са 12 916, което е с 13,5% повече спрямо миналата учебна година.

За степен „професионален бакалавър“ в държавни и частни колежи се обучават 11 335 студенти, което е спад с 11,1% спрямо предходната учебна година. Бакалаврите са 155,2 хил. души, а магистри – 77,6 хил. Докторантура пък карат 6 738 хил. студенти.

Сред бакалаврите традиционно най-висок остава интересът към специалности от областта „Стопански науки и администрация“. Следват областите „Технически науки и технически професии" – 15,1%, и „Науки за обществото и човешкото поведение" – 11,6%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите „Природни науки" – 0,8%, и „Математика и статистика" – 0,3%.

Сред магистрите икономическите специалности също привличат голяма част от студентите, но не толкова, оказва се, колкото здравеопазването. В областта „Здравеопазване" учат 23,8%, а „Стопански науки и администрация" се нарежда на второ място с 18,6%. Следва „Право" с 12,8%. Най-нисък е интересът към „Журналистика, масова комуникация и информация" – 0,4%, „Природни науки" – 0,3%, и „Математика и статистика" – 0,1%.

Последни новини
Още от Новини