Реалните доходи на българските домакинства нарастват с над 5% през 2016

Близо 90% от домакинствата в България живеят в собствено жилище

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5,2% през 2016 в сравнение с 2015, като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2011 - 134,6%, предаде Investor.bg

През 2016 в собствено жилище живеят 89,7% от домакинствата в България, а 6,3% ползват жилище, без да плащат наем. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. В жилища под наем живеят 4% от наблюдаваните домакинства – 2,5% на свободен и 1,5% на общински наем. Второ жилище притежават 8,2% от домакинствата.

Около 92% от домакинствата живеят в домове, построени преди 1990. Над две трети (67,5%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища, като в градовете те са 71,9%. В селата 64,8% от жилищата са с три и четири стаи. Гаражи имат 21,5% от домакинствата в страната (18,1% в градовете и 31,2% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75,3% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата, отчитат още от НСИ. Централна канализация имат 29,8% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3,2 пъти по-голям – 96,1%.

Наличие на интернет връзка в жилището имат малко повече от половината от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 59% от жилищата, а в селата - в 31,9%.

Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 40,2% от домакинствата.

Климатици притежават 35,1% от домакинствата, а 30,9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства.

Доходи

През 2016 годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4,3% спрямо 2015. Това показват още данните на НСИ. За периода 2008 - 2016 общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

Според данните доходът от работна заплата се увеличава с 3% спрямо 2015 и нараства 1,5 пъти в сравнение с 2008. Делът на пенсиите, като част от общия доход на домакинството, нараства с 11,4% спрямо 2015, или 1,8 пъти в сравнение с 2008. През 2008 доходът от пенсии е 810 лв. и достига 1 432 лв. средно на лице през 2016.

В същото време от НСИ отчитат, че доходите от самостоятелна заетост намаляват с 10,9% спрямо 2015, но пък се увеличават 1,2 пъти спрямо нивото си от преди 9 години.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява спрямо 2015 с 5,1%, докато в сравнение с 2008 понижението е 12,3%.

От данните става ясно още, че доходът от работна заплата през 2016 е 2807 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 54,3%, което е с 0,7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015, а спрямо 2008 нараства с 2,4 процентни пункта.

Разходи

През 2016 българските домакинства са изразходвали 4755 лв. средно на лице, което е с 1,9% повече в сравнение с 2015. За периода 2008 - 2016 разходите на домакинствата се увеличават 1,5 пъти, отчитат от НСИ.

През изминалата година като относителен дял потребителският разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85,3% през 2008 на 82,6%.

За храна са изразходвани 1 464 лв. средно на лице от домакинството, като относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30,8%, което е с 0,5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 и с 5,8 процентни пункта спрямо 9 години по-рано.

Любопитното е, че според данните на НСИ, през 2016 българите са яли по-малко хляб, но пък са консумирали повече зеленчуци.

Близо с 2 литра средно на човек годишно намалява консумацията на алкохол. Изпушените цигари също са по-малко.

За миналата година разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 856 лв. средно на лице от домакинство, което е с 2% повече спрямо 2015. В сравнение с 2008 тези разходи са се увеличили 1,5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива.

Въпреки че общата данъчна тежест в страната не е променяна през последните години, увеличение в номинално изражение на годишна база има при разходите за данъци - с 6,9%. Това навярно се дължи на ръста на потреблението, както и на доходите.

Разходите за здравеопазване са с 6% нагоре през изминалата година спрямо 2015, при съобщенията - с 4,5%, социални осигуровки - с 4,4%, и облекло и обувки - с 4,2%.

Автомобили имат 49,5% от наблюдаваните домакинства, като 4,1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14,6% от домакинствата, а 35,2% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

Почти всички домакинства в страната имат телевизор. Това е най-разпространения предмет за дълготрайна употреба, над 99% от семействата разполагат с такъв, а близо 26% имат два.

На второ място по разпространение е хладилната техника – 98,7% от домакинствата в страната (99% в градовете и 97,5% в селата) имат хладилник и/или фризер.

С компютри разполагат 52,1% от домакинствата (59,2% в градовете и 32,1% в селата), като една малка част ползват служебни. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 39,5%.

Последни новини
Още от Новини