Влизане в еврозоната – хоризонтът на новия кабинет

Докато страната ни не приеме единната европейска валута, Валутният борд е без алтернатива, гласи управленската програма на ГЕРБ и Патриотите

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии.

Това гласи частта, посветена на финансите, от управленската програма, която представиха днес партиите, който ще съставят следващото правителство в рамките на новото 44-то Народно събрание – ГЕРБ и „Обединените патриоти".

Докато страната ни не приеме единната европейска валута обаче, Валутният борд е „безалтернативен и неприкосновен“, гласи още документът.

Друг основен акцент в програмата е и запазването на данъчните ставки на преките данъци и недопускане на допълнителни данъчни облекчения. Непроменени също така остават ставките и прагът за регистрация по ДДС.

Паралелно с конкретните мерки в тази част от документа са вписани и основните цели на бъдещия кабинет.

Една от тях е устойчивото нарастване на доходите, което да стане за сметка на очаквания ръст на икономиката. Нещо, което също е базисна точка, залегнала в програмата. „Стабилната финансова система е основна предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда“, се казва още в документа, в който акцент е поставен и върху борбата със сивата икономика

Последни новини
Още от Новини