КЕВР разработва нови правила за измерване на тока

Прокуратурата оспорва и законосъобразността на последните членове от Правилата за измерването на количеството електрическа енергия

Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Прокуратурата оспорва пред Върховния административен съд (ВАС) и последните действащи членове от Правилата за измерването на количеството електрическа енергия, предаде Investor.bg

Нормативният акт беше приет в края на 2013. След обжалване от страна на EVN България по-голямата част от членовете бяха отменени. 

В момента Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разработва нови правила. С решението си прокуратурата оспорва легитимността и на действащите към момента чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Правилата. 

С тези разпоредби се уреждат отношенията, свързани със случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи, и то едностранно.

Според Закона за енергетиката енергийният регулатор притежава правомощия само да определя правилата за измерване на количеството електрическа енергия, но не и да регламентира преизчисляване, което по същество означава повторно пресмятане на количеството на енергията.

Цитираните разпоредби, според прокуратурата, са приети и в нарушение на основни начала на административното производство – законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

 

Последни новини
Още от Новини