2016 най-успешна в историята на Корадо-България

80% от печалбата от 2,927 лв. ще бъде раздадена като дивиденти

| Препоръчан материал
Снимка: Корадо Снимка: Корадо

За 2016 Корадо – България отчете 51% ръст на печалбата, 21% ръст на производството и 18,6% по-високи приходи.

Това съобщиха от мениджмънта на компанията при представяне на одитирания финансов отчет за миналата година и прогнозите за тази. Компанията отчита повишение на общите продажби спрямо 2015 с 20%, като ръстът в Чехия е с 43 на 100 в резултат на започването през 2016 на тръбни радиатори за баня.

„Можем да кажем, че това е най-високият финансов резултат в цялата история на компанията в България“, коментира на пресконференцията Иржи Ржезничек, изпълнителен директор на Корадо – България.

Нетната печалба на Корадо-България през 2016 е 2,927 млн. лв., като 80% от тази сума ще бъде раздадена под формата на дивидент, като брутния дивидент на 1 акция е в размер на 26 ст.

През 2016 компанията е разширила клиентското си портфолио и директните доставки за нови партньори във Франция и Унгария. Сега компанията насочва фокуса си към латиноамериканските държави.

Вижте повече във видеото:

 

Последни новини
Още от Новини