КЗК не успя да открие картел при горивата

За да предотвратят евентуални нарушения, от КЗК въведоха безпрецедентни мерки за конфиденциалност

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Картелно споразумение между основните играчи в пазара на горива няма. Това следва от публикуваното днес от институцията съобщение до медиите, в което не се дават доказателства за шумно промотираното от страна на КЗК от миналия октомври наличие на картел в сектора.

Въпреки че регулаторът не констатира нарушаване на нормативната база посредством сделки и договорки „на тъмно“, от КЗК въвеждат нови, по-строги мерки по отношение на дейността на бензиностанциите. По-конкретно става дума за забрана за размяна на информация между тях, като също така разпореди при евентуално нарушение провинилите се служители да бъдат уволнявани.

В рамките на образуваното от КЗК производство „по преписка за установяване на евентуално извършено нарушение“ срещу „Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД, „Лукойл България” ЕООД и сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ са били извършени поредица от проверки на място и са били отправени множество искания за предоставяне на информация с цел изясняване на фактическата обстановка, съобщават от комисията.

Извършен е бил и анализ, фокусиран върху „поведението на ответниците и установени пазарни условия, опосредстващи висока степен на прозрачност на ценовата политика, както и добро познаване на поведението на конкурентите помежду им“.

„Комисията счита, че независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирана в максимална степен, с оглед обективните характеристики на пазара. В този смисъл налагането на следните конкретни задължения е от фундаментално значение, както за установени факти към момента, така и за бъдещото поведение на пазарните участници в сектора, във връзка с което бе образувано производството“, се казва още в съобщението.

КЗК задължава „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД под формата на вътрешни процедури в срок до 30 дни, да гарантират забрана на контакти и обмен на информация с дружества конкуренти и техните служители, както и забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции.

Съгласно новите разпоредби е напълно недопустимо обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение „Българска петролна и газова асоциация“, а дисциплинарно наказание – уволнение ще се налага на служителите, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.  

Последни новини
Още от Новини