Търговска банка Д не получи разрешение да купи ТБ Виктория

БНБ не одобри стратегията за придобиване и бизнес плана за развитие на кандидат-купувача

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News

„Търговска банка Д” не получи разрешение от БНБ да купи дъщерната банка на изпадналата в несъстоятелност Корпоративна търговска банка АД (КТБ) - ТБ „Виктория", съобщи пресцентърът на централната банка, предаде Investor.bg

От централната банка обаче потвърдиха, че „Търговска банка Д“ е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорни изисквания.

Въпреки това реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие не е срещнало одобрението на централните банкери.

Причината е в предложението, според което „Търговска банка Виктория“ ще се развива като отделна институция, а няма да се влее в „Търговска банка Д“. От БНБ са на мнение, че това ще създаде значителни рискове в две насоки.

От ведомството на Димитър Радев преценяват, че няма да бъде стабилизирано финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ в дългосрочен аспект, както и да се изгради устойчив бизнес модел на управлението ѝ.

В централната банка се опасяват, че в бъдеще това положение ще изисква постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“, което “в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност”. 

Решението на БНБ е взето в съответствие с процедурите и критериите, установени в Закона за кредитните институции и Наредба № 2 на БНБ, аргументират се от централната банка.

Очакваше се сделката за ТБ "Виктория" да доведе до нова консолидация в сектора, след като през 2016. Пощенска банка погълна клона на Алфа банк в България, с което броят на играчите стана 27.

Според различни информации ценови оферти за банката са подали и от БАКБ. Официално интерес за банката бяха заявили осем кандидата - Инвестбанк АД; Консорциум ЗК Лев Инс АД и Kerbler Holding GmbH; Zaghloul Holdings - Egyptian Engineers Group; консорциум Hanson Holdings Lux s.a.r.l. и Еврофинанс АД; Транзакт Юръп Холдингс ООД; Българо-Американска Кредитна Банка АД; Търговска Банка Д АД и "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД. 

За продажба са обявени 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и задълженията ѝ към КТБ. Последните се свиват с 29,929 млн. лв., или с 25%. Към 31 декември 2015 те бяха в размер на 117,1 млн. лв. 

Междувременно от актуализирания маркетингов документ, разпространен от синдиците на КТБ и одиторската компания АФА ООД, стана ясно, че банката е намалила задълженията си към банката майка с една четвърт, или с 29,9 млн. лв. през полугодието.  

Иначе ТБ „Виктория“ премина проверката на качеството на активите с базов собствен капитал от първи ред (CET1) от 24,5% спрямо 7,4% преди оценката, взела предвид данните към 31 декември 2015, и последващото увеличение на капитала през тази година. 

Банката бе сред няколкото, чиито активи претърпяха корекция, но реално още през февруари капиталовата й позиция бе подобрена. Това бе факт вследствие на увеличението на капитала с 30 млн. лв. след замяна на капиталови инструменти, влизащи в състава на капиталовата база, заради предсрочно изплащане на задължения към КТБ по споразумения за подчинен дълг и капиталов заем за близо 30 млн. лв.

Процедурата по продажбата на ТБ „Виктория“ стартира в края на 2015, когато Фондът за гарантиране на влоговете в банките даде зелена светлина на синдиците. След последвалите промени в капиталовите показатели на банката потенциалните инвеститори имаха срок до 18 април да заявят своя интерес. Но продажбата се отложи за след резултатите от проверката на качеството на активите и стрес теста, които може би ще бъдат от полза за потенциалните купувачи на банката.

Сделка може да има близо година след започването на процеса, като купувачът, освен с банков лиценз, ще се сдобие с лиценз за членство във Visa International, завършена реорганизация през 2015 г., възможност за навлизане в нишови пазарни сегменти, опитен екип, оперативна и ИТ инфраструктурна обезпеченост на дейността и консервативно провизиран кредитен портфейл, според документите към потенциалните инвеститори.

Последни новини
Още от Новини