Неравенството между фирмите поражда неравно заплащане в Европа

Въвеждането на дигиталните технологии е от водещо значение за разликата в заплащането

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

През септември 2015 световните лидери се споразумяха за целите на устойчиво развитие на ООН, които внесоха известна промяна от предварително установените цели на хилядолетието - намаляване на неравенството. Такава промяна не е изненадваща, тъй като неравенството се свързва с множество негативни резултати, като например по-високи нива на престъпност, влошено здраве, по-ниско натрупване на човешки капитал, пише Brookings.

ООН създаде и подцели, за да постигне намаляване на неравенството - приобщаване на малцинствата, намаляване на дискриминацията, приемане на фискално прогресивните политики и улесняване на мобилността на работната сила. Ако насочим обаче вниманието си към неравенството в заплатите, ще видим, че има важна и липсваща цел за постигане на равномерно разпределение на доходите - цел за намаляване на неравнопоставеността между фирмите.

Според последни изследвания неравенството в заплащането наистина е породено от неравенство в заплащането между фирмите в Европа, коeто пък от своя страна е породено от разлики във въвеждането на дигиталните технологии. Например, разликите в заплащането между фирмите обяснява повече от половината неравно заплащане в България, Естония и Латвия, а разликите в образованието и заеманите длъжности обясняват само една трета или по-малко. Тези открития означават, че разликата между заплатата на пазач във високоплатена фирма и пазач в нископлатена фирма допринася повече за неравенството в заплащането, отколкото разликата в заплащането на пазач и висшист в същата фирма.

Въвеждането на дигиталните технологии във фирмите е от водещо значение за разликата в заплащането, защото технологичната промяна позволява по-висока производителност на труда и следователно по-високи заплати. Всъщност колкото по-голямо е възнаграждението във високотехнологичните фирми в една страна, толкова по-голям е делът на общото неравенство в заплащането между фирмите.

Липсата на стимули за въвеждане на нови технологии е критичен фактор, що се отнася до увеличаване на трудовата производителност и работната заплата сред фирмите.

Според целите на устойчивото развитие неравенството може да бъде намалено чрез прилагане на всеобхватни и прогресивни икономически политики - ефективността и справедливостта могат да вървят ръка за ръка. По-конкретно -  подобряване на средата така, че повече фирми да въведат нови технологии, за да станат по-продуктивни и да плащат по-високи заплати - това може да донесе високи капиталови печалби.

Последни новини
Още от Новини