Финансовото министерство преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК

Пласирани са успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,80%

Снимка: Pixabay.com Снимка: Pixabay.com

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027.

На проведения на 20 март аукцион са пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,80%, посочва финансовото ведомство, цитирано от Investor.bg.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 192,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,92. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 137 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 150 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017.

Резултатите от аукциона благоприятстват за намаляване на разходите за обслужване на дълга, като емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии, посочват от министерството.

Последни новини
Още от Новини