Държавните помощи за 2016 нарастват до почти €330 млн.

В данните не влизат данните за субсидиите, получени от ЖП сектора

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

България е похарчила общо 329,2 млн. евро под формата на държавна помощ през 2015 г.,което е с почти 60 млн. повече спрямо предишната година, сочи Докладът за държавните помощи на Европейската комисия (EK), публикуван в сряда и цитиран от Investor.bg. Според данните сумата се равнява на 0,72% от брутния вътрешен продукт на страната. За сравнение - всички страни на Европейския съюз (ЕС) са заделили 98 млрд. евро или 0,67% от БВП на съюза. Следва да се отбележи, че в данните не влиза държавната помощ, предоставена на железопътната индустрия.

От държавната помощ, извън земеделския сектор, която общо възлиза на 240,4 млн. евро, най-висока сума е била заделена за регионалното развитие – общо 193,3 млн. евро. На второ място е държавната помощ, насочена за опазването на околната среда, включително енергоспестяването, в размер на 12,8 млн. евро, а на трето – за отраслово развитие с 11,3 млн. евро.

Прави впечатление обаче, че някои сфери не са получили никаква държавна помощ не само през проучваната година, но и за целия период от 2009 до 2015 г. Такива са, например, опазването на наследството и насърчаването на износа и интернационализацията. Други, като заетостта, пък не са били бенефициент на държавна подкрепа през 2015 г. за разлика от предишните три години.

Прави впечатление, че държавната финансова подкрепа, насочена към проучвания и развитие, включително иновации, се повишава през последните години като през 2015 г. е достигнала 5,7 млн. евро. Въпреки това тя остава под половината от най-високата сума, предоставена през периода 2009-2015 г. - 11,8 млн. евро през 2009 г.

Почти всички средства, насочени към тези сфери, са били дадени под формата на грантове – 222,7 млн. евро, а още почти 12 млн. евро – като заеми при облекчени условия.

Според доклада под формата на земеделска помощ са били заделени общо 88,8 млн. евро, като цялата сума е отишла за земеделие и развитие на селските райони, докато рибарството и аквакултурите не са получили никаква финансова подкрепа.

Държавните субсидии в страните от ЕС като процент от БВП

В прессъобщението на ЕК се казва, че около 95% от приложените мерки за държавна помощ в ЕС са били предоставени в рамките на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО,GBER). Регламентът не изисква одобрението на Комисията, като това е позволило по-бързото им разпределяне – с около 24% повече спрямо 2013 г. Около 43% от държавните помощи за малките и средни предприятия са били предоставени съгласно GBER, като стойността им е била съответно 46% от средствата за проучвания, развитие и иновации, 55% за регионално развитие, 69% за заетост и 96% за обучение.

Разходите са били насочвани най-вече към цели от общ интерес за общността, като регионално развитие, заетост, опазване на околната среда, проучвания, развитие и иновации, рисков капитал и подкрепа за малките и средни предприятия. През 2015 г. 85% от общите разходи за държавна помощ са били разпределени към тези цели, което представлява ръст от10% спрямо 2012 г. в абсолютно изражение.

Последни новини
Още от Новини