Приходите от нощувки в туризма с ръст от 5,5%

Броят на леглата в туристическия бранш намалява

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Приходите от нощувки в българските хотели и другите места за настаняване отбелязват 5,5% ръст през януари 2017 спрямо същия период на миналата година, въпреки че броят на местата за настаняване бележи спад от 1,8%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2017 в страната са функционирали 1800 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, а броят на стаите в тях е 54,5 хил. със 109,5 хил. легла. Това означава, че броят на местата за настаняване през първия месец на годината спада с 1,8% спрямо януари 2016. Леглата също отбелязват спад - с 1,7%.

По категории

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в България, регистрирани през януари тази година, е 802 хиляди, което е спад от 1,2% спрямо 2016, като най-голям отлив се наблюдава при местата за настаняване 1 и 2 звезди. Там спадът е в размер на 3,9%.

През януари 2017 в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21,4% от нощувките на чужди граждани и 33% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,5% и 30,9%.

Туристи

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2017 намаляват с 2,4% в сравнение със същия месец на 2016 и достигат 334,6 хиляди. От всички пренощували лица 61,7% са българи, като по-голямата част от тях (63,6%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 128,1 хил., като 70,3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3,1 нощувки.

Заетост

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 е 24,5% и остава приблизително на равнището от януари 2016. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 36,1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 23,6%, и с 1 и 2 звезди - 13,3%.

Приходи

Приходите от нощувки през януари 2017 достигат 41,6 млн. лв., или с 5,5% повече в сравнение с януари 2016. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 8,8%, така и от български - с 1,4%.

Последни новини
Още от Новини