Българският износ към трети страни с 12,7% ръст

Вносът на България от трети страни се е увеличил с 30,8%

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

През януари 2017 износът на България за трети страни се увеличава с 12,7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 1, 3 млрд. лева. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия и Македония. Износът към тези страни формира 52,7% от българския износ за трети страни.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2017 в сравнение със същия месец на 2016 най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (73,8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (24,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти” (36,3%).

Вносът на България от трети страни през януари 2017 се увеличава с 30,8% на годишна база и е на стойност 1, 6 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2017 спрямо същия месец на 2016 най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (89,5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (68,8%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през първия месец на годината е отрицателно и е в размер на 262,8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 183,2 млн. лева.

През януари 2017 от България са изнесени стоки общо към ЕС и трети страни на стойност 3,7 млрд. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 8,7%. През същия период в страната са внесени стоки общо на стойност 4,2 млрд. лв. (по цени CIF), което е с 21,2% повече спрямо същия месец на 2016.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2017 и е на стойност 482,9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 271,7 млн. лева.

Последни новини
Още от Новини