Производствените цени на международните пазари нарастват с 9%

В същото време на вътрешния пазар отчитат ръст от 1,9%

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Общият индекс на цените на производител в България през януари 2017 се покачва с 0,6% спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3,2%, в преработващата промишленост - с 0,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,9%, при производството на напитки - с 0,7%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0,5%, а намаление е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 0,5%.

На годишна база общият индекс на цените на производител през януари 2017 нараства с 4,3%. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 15,6%, и в преработващата промишленост - с 6,2%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 18,3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3,1%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,9%, а намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,3%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари е с 0,5% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,7%, в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 0,3%, предаде Investor.bg

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,8%, при производството на напитки и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - по 0,7%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1%, и при производството на облекло - с 0,5%.

На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2017 нараства с 1,9%. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 14%, и в преработващата промишленост - с 3,8%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,5%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо януари 2016 са отчетени при: производството на основни метали - със 17,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3,5%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2,6%. Намаление на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на химични продукти - по 1,3%.

В сравнение с предходния месец индексът на цените на производител на международния пазар през януари 2017 се увеличава с 0,8%.

В преработващата промишленост е отчетено нарастване на цените с 0,5%. По-съществено увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1,6%, и при производството на напитки - с 1,5%, а намаление е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,7%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0,4%.

Спрямо година по-рано индексът на цените на производител на международния пазар през януари 2017 нараства с 9%. В преработващата промишленост увеличението на цените на производител през януари 2017 е с 9,1% спрямо януари 2016 година. По-високи цени са отчетени при производството на основни метали - с 18,4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7,4%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2,5%.

Последни новини
Още от Новини