В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Порочният кръг при студентските кредити в САЩ

Ивелина Петрова във В развитие, 21.02.2017

Снимка freeimages.com Снимка freeimages.com

Тенденцията на увеличение на студентския дълг в САЩ образно казано представлява един порочен кръг, задвижван от грешните стимули и политики на правителството.

Сериозното покачване на годишните такси за обучение в САЩ и разходите, свързани с тях, стимулират по-голямото търсене на кредит. От своя страна, по-лесният достъп по кредит вследствие на държавните гаранции води до повишаване цената на висшето образование. Кръгът се затваря, а по този начин проблемът с покачването на студентския дълг все повече се задълбочава. 

По данни на Федералния резерв в Ню Йорк общата стойност на отпуснатите студентски кредити достигна нов рекорд от $1,31 трлн. през 2016, а според данни на Фед във Вашингтон размерът е дори по-голям - близо $1,41 тлрн. 

Графика 1: Обща стойност на отпуснатите студентски кредити в САЩ, гарантирана от федералното правителство. Източник: Bloomberg Terminal 

Близо една четвърт от студентите, изтеглели кредит, нямат възможност да го обслужват или се намират в просрочие по погасяването на месечните си вноски над 90 дни.

Графика 2: Дял на студентските кредити в САЩ с просрочие над 90 дни. Източник: Bloomberg Terminal 

Увеличаването на студентския дълг в САЩ (заедно с кредитите за моторни превозни средства) се ускорява с най-бърз темп в сравнение с останалите форми на кредитиране за домакинствата.

В този контекст обаче, макар и далеч от върховите си стойности през 2010, интересно е да се отбележи, че през четвъртото тримесечие на 2016 се наблюдава повишение на просрочието по ипотечните кредити за първи път от първото тримесечие на 2013, ускорявайки се с най-бърз темп от първото тримесечие на 2010 до 4,80%. 

Графика 3: Просрочие по ипотечните кредити като % от всички отпуснати заеми 

Вижте повече във видеото:

 

Последни новини
Още от В развитие