БАИ: 400 млн. лв. инвестиции и 6000 нови работни места през 2017

През 2016 са освободени от корпоративен данък 19 проекта в райони с висока безработица

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

400 млн. лв. влизат в икономиката на държавата и разкриват потенциал за нови 6000 работни места, това е прогнозата за 2017 година на Българска агенция за инвестиции (БАИ). Тя е направена на базата на подадените 20 заявления за сертифициране в агенцията, съобщеха от БАИ.

Интересът на инвеститорите, отново е насочен към седемте приоритетни сектора - компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти.

Според Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, много бързо трябва да се създадат условия за обучение на квалифицирана работна ръка, която инвеститорите търсят. “Хората са тези, които могат да направят един бизнес, една система или една държава по-устойчива, по-сигурна и по-привлекателна”. Очакванията на потенциалните инвеститори е да има висококвалифицирани работници, което е едно от предизвикателствата пред България.

От началото на годината до сега Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 4 нови проекта на обща стойност 130 млн. лв. и те имат потенциал да разкрият 3330 нови работни места.

През 2016 по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 24 проекта на обща стойност над 385 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места. Сертифицираните проекти през 2016 предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната, което показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България. Сред фирмите, чиито проекти сме сертифицирали, са “Интегрейтид Микроелектроникс България” ЕООД, “Кока Кола” , “Луфтханза Техник” и други.

Освен това през 2016 в БАИ са постъпили и 127 заявления по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), като обема на направените вложения са 127 млн. лв. За сравнение през 2015 Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 12 проекта на обща стойност 189 млн. лв., които ще разкрият 1265 нови работни места.

Успешното привличане на инвестиции е свързано и със засилването на дейностите по чл.11 от ЗНИ, който се отнася до функциите на областните управители и кметовете на общините. Това преди всичко се отнася до тясното сътрудничество между БАИ и местната администрация с цел успешно подпомагане и реализация на потенциалните инвестици.

БАИ е институцията, която освобождава от корпоративен данък предприятия, които инвестират в райони с безработица. За 2016 са освободени 19 проекта от корпоративен данък, като ще бъдат реинвестират 83,5 млн. лева в тези райони.

Последни новини
Още от Новини