Ролпласт черпи позитиви от Lean методологията

Голямата гордост на фирмата е новата модерна линия за производство на дървени прозорци

Снимка: Ролпласт Снимка: Ролпласт

Ролпласт една от компаниите в България, която черпи най-значителни позитиви от т.нар. Lean методология. Голямата гордост на фирмата е новата модерна линия за производство на дървени прозорци. С навлизането на тенденцията за ползване на естествени материали, Ролпласт са убедени, че пазарите в Западна Европа ще приемат отлично новият им продукт заради отличното качество, добрите цени и бързите срокове на доставка.

Голямата гордост на фирмата е новата модерна линия за производство на дървени прозорци. С навлизането на тенденцията за ползване на естествени материали, Ролпласт са убедени, че пазарите в Западна Европа ще приемат отлично новият им продукт заради отличното качество, добрите цени и бързите срокове на доставка.

Lean manufacturing (от английски - стегнато производство) е управленска философия, която се оформя в японската автомобилна компания Toyota през 50-те години на миналия под ръководството на Тайичи Оно. Нейната цел е повишаване на цялостната стойност на продукта за купувача (клиента) чрез намаляване на производствените излишъци/загуби. По този начин качеството се подобрява, а времето и разходите по производството спадат.

Бързото развитие на Ролпласт и излизането на международните пазари създава нуждата от организация на производствените процеси на следващо ниво. С помощта на българската консултантска компания Некст Консулт в края на 2014 г. се стига до решение за въвеждане на японския опит чрез програма 20 Keys (20 Kлюча). Тя обхваща 20 ключови аспекта в дейността на компанията и дефинира практики за постигане на световно ниво с три основни цели: производство с по-малко грешки, по-малко преработка, по-високо качество на продукцията; намаляване на времето от получаване на клиентска поръчка до доставка; постигане на ефикасност – по-малко загуби на ресурси и време.

По думите на Петър Грънчаров, мениджър проекти и фасилитатор на програмата, „когато дадена фирма започва да се разраства, се появява нуждата от много стриктни правила за управление, защото в противен случай влакът може да излезе от релсите. На пазара има няколко лийн системи, но може би 20-те Ключа са най-гъвкавите принципи, които ние припознахме, а Некст Консулт са най-добрите консултанти, работещи с тази програма.“

„По всеки ключ се прави бенчмаркинг, контрол на определен период - изготвяме оценка на текущото състояние, като сме си поставили критерии за покриване. Подобри се и сътрудничеството между отделите на всички нива и цялостната фирмена комуникация. Сега, когато някой отдел има проблем – той е общ проблем. Радваме се, че изградихме добра организационна култура“, коментира още Грънчаров.

Последни новини
Още от Новини