Eurostat: Производството в ЕС през декември с ръст от 2,9%

Еврозоната - с 2% ръст

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

През декември 2016 индустриалното производство в еврозоната е отбелязало ръст от 2% в сравнение със същия период на предходната година, а в целия ЕС - с  2,9%, сочат сезонноизгладените данни на Европейския статистически институт Eurostat. 

Индустриалното производство в ЕС през декември спрямо ноември 2016 спада с 1%, а в еврозоната спадът е по-голям - с 1,6%

Средно индустриалната продукция за 2016 в сравнение с 2015 е отбелязала ръст от 1,3% в еврозоната и от 1,4% в ЕС. 

На месечна база

Спадът от 1,6% в сектора на индустриалното производство в еврозоната през декември 2016 в сравнение с ноември 2016 се дължи на спада при производството на основни блага с 3,3%, енергийният сектор е отбелязал спад от 1,4%, секторът на недълготрайните потребителски стоки бележи спад от 1,2% и на междинни стоки - с 0,2%, докато производството на дълготрайни стоки се е повишило с 2,9%.

В целия Европейски съюз спадът от 1% се дължи на спад в производството на основни блага с 2,2%, спад в енергийния сектор с 1,4% и недълготрайни потребителски стоки - с 0,8%, докато производството на междинни стоки остава стабилно, а производството на дълготрайни продукти е отбелязало ръст от 2,7%. 

Най-голям спад в индустриалното производство има в Ирландия, където спадът е в размер на 11,7%. След нея се нареждат Германия - с 3,1% спад и Чехия - с 2,2% спад. Най-голям ръст е постигнала Хърватия (+3,9%), следвана от Гърция и Малта (с по 2,4% ръст).

На годишна база 

Ръстът от 2% на индустриалното производство в еврозоната, отбелязан през декември 2016, спрямо същия месец на предходната година, се дължи на ръста в производството на енергия, който е 6,5%, на дълготрайните потребителски стоки - с ръст от 3,4% и на ръста от 0,1% на недълготрайните стоки. Единствено при производството на основни стоки се забелязва спад от 0,1%.

В рамките на целия Европейски съюз ръстът от 2,9% се базира на ръста в енергийното производство, което расте с 5,4%, междинните стоки бележат ръст от 4,6%, а дълготрайните стоки са отбелязали ръст от 4,5%, недълготрайните потребителски стоки са с ръст от 1,4%, а основните стоки - с 1,1%. 

Най-силен ръст в индустриалното производство се отчита в Хърватия, при която е отбелязано увеличение в размер на 14,9%. След нея се нареждат Латвия (+11,5%) и Дания (+11,1%), докато спад е регистриран в Люксембург (-5,1%), Ирландия (-1,8%), Германия и Швеция (и двете със спад по 0,8%).

Последни новини
Още от Новини