В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Сагата с финансовата стабилност на Гърция отново на дневен ред

В развитие, 09.02.2017

Снимка: Yorgos Karahalis/Bloomberg Снимка: Yorgos Karahalis/Bloomberg

Първият преглед на изпълнението на мерките, предвидени в третата спасителна програма на Гърция на стойност от 86 млрд. евро, се забави с месеци. Изглежда, че подобна ситуация може да се наблюдава и при втория преглед.

Преговорите между кредиторите и Атина се забавят заради различия между европейските кредитори и МВФ по отношение на фискалните цели и устойчивостта на дълга на Гърция. 

Доходността по гръцките 10-годишни облигации се покачи с 21 базисни пункта ден след срещата на финансовите министри на еврозоната на 26 януари, а доходността по 2-годишните гръцки облигации се доближи до 10% след публикуването на доклада и становището на МВФ.

Графика 1. Доходност по 10-годишните (бялата линия) и 2-годишните гръцки облигации (жълтата линия). Източник: Bloomberg Terminal

МВФ и европейските кредитори нямат единна позиция по отношение на фискалните цели за Гърция. Европейските кредитори смятат, че бюджетен излишък от 3,5% през 2018 е достижима цел, докато от МВФ очакват Гърция да изпълни цел за бюджетен излишък от 1,5% от БВП. Трябва да се добави обаче, че след публикувания доклад на МВФ става ясно, че има известни признаци за разединение вътре в МВФ по отношение на фискалните цели.

Графика 2: Прогнози за първичния бюджетен излишък на МВФ и европейските кредитори. Източник: Bloomberg 

Държавният дълг на Гърция, който достига над 180% от БВП, е друг показател, по който кредиторите имат разминавания. От МВФ очакват той да достигне 275% от БВП през 2060, ако не бъдат предприети мерки за неговото намаляване или значително преструктуриране. Европейските кредитори през май миналата година от друга страна оценяват, че съотношението дълг/БВП на Гърция ще достигне 104,9% през 2060 при сценарий, в който Гърция изпълнява напълно заложените цели в спасителната програма. 

Вижте повече във видеото:

 

 

Последни новини
Още от В развитие