Държавният дълг в ЕС спада през третото тримесечие

България, Люксембург и Естония са отличници в рамките на целия ЕС

Франкфурт, Германия. 3.07.2016. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Франкфурт, Германия. 3.07.2016. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Държавният дълг в еврозоната, както и в рамките на целия ЕС е намалял през третото тримесечие. Това сочат данните на Европейската централна банка, огласени в понеделник, 23.01.2017, пише РТТНюз.

Еврозона

Съотношението държавен дълг към БВП е на ниво от 90,1% през третото тримесечие, а през второто тримесечие е било 91,2%. През същия период на миналата година, държавният дълг е бил 91,5%.

В края на третото тримесечие дълговите ценни книжа възлизат на 79,7 процента от общия държавен дълг на еврозоната. Кредитите представляват 17,3%, а валутата и депозитите представляват 3% от държавния дълг.

Европейски съюз

В рамките на целия Европейски съюз съотношението на държавния дълг към БВП е намаляло до 83,3% от 84,2 на сто през предходното тримесечие.

Най-високо съотношение на държавния дълг към БВП е регистрирано в Гърция (176,9%), следвана от Португалия и Италия.

Най-ниско съотношение са наблюдава в Естония, Люксембург и България.

Последни новини
Още от Новини