Eurostat: Строителството през ноември с месечен ръст от 0,4% в ЕС

Швеция и Холандия са с най-висок ръст, а Словения с най-силен спад на годишна база

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Ръстът в строителството, както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз през месец ноември в сравнение с месец октомври 2016, е в размер на 0,4%, сочат сезонно изгладените първични данните на Европейския статистически институт Eurostat. През октомври 2016 строителството е отбелязало ръст от 0,4% в еврозоната, но в целия ЕС покачването е било 0,3%. 

На годишна база, през ноември 2016 в сравнение със същия месец на предходната година, строителството остава на същото ниво в еврозоната, докато в целия ЕС бележи ръст от 0,2%. 

През ноември 2016

Покачването се дължи на гражданското строителство, което се почаква с 1%, а при строителството на сгради ръстът е 0,3%. В държавите членки на ЕС ръстът от 0,4% се дължи на инфраструктурни проекти, които формират 1,7% ръст, а строителството на сгради формира 0,3% ръст.

Най-висок ръст в строителството се наблюдава в Словения (+9,4%), Полша (+6,7%) и Словакия (+5,7%), докато спад има в Румъния (-4,1%), Швеция (-1,3%), Испания (-0,8%) и Франция (-0,2%).

На годишна база

Липсата на промяна в обемите на строителството в еврозоната през ноември 2016 в сравнение с ноември 2015 се дължи на ръста в размер на 2,2% в инфраструктурните проекти и в същото време спада на строителството на сгради, който е в размер на 0,6%. 

В целия ЕС ръстът от 0,2% се дължи на покачването в строителството на жилища в размер на 1,1%, като инфраструктурните проекти са отбелязват спад в размер на 2,1%. 

Най-висок ръст в сферата на строителството в рамките на целия Европейски съюз бележи Швеция (+7,6%) и Холандия (+7,0%), а най-голям спад има в Словения (-15,0%), Унгария (-14,4%) и Румъния (-13,9%).

Последни новини
Още от Новини