УниКредит с финансиране на иновативни малки фирми по европейска програма

Изискванията са фирмите да разработват иновативни продукти, процеси или услуги, или да се занимават с научноизследователска и развойна дейност

Банкомати на UniCredit в Чехия Снимка: Martin Divisek/Bloomberg Банкомати на UniCredit в Чехия Снимка: Martin Divisek/Bloomberg

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписаха гаранционно споразумение за увеличаване на кредитирането на иновативни малки и средни предприятия (МСП) в осем страни в Централна и Източна Европа, сред които е и България. 

Партньорството е по програмата на ЕС за проучвания и иновации Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Рамковото споразумение позволява на УниКредит да предложи допълнително финансиране на стойност 160 млн. евро за иновативни компании чрез своите банки в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Сърбия. Банките от групата на УниКредит в Босна и Херцеговина и Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранции, предоставени от ЕИФ по програмата Хоризонт 2020, а гаранционните споразумения с банките на УниКредит в България, Хърватия, Чехия и Словакия, Унгария и Румъния ще бъдат подкрепени от ресурси, идващи от Плана за инвестиции на Европа.

В рамките на споразумението УниКредит Булбанк ще предложи на българския бизнес кредитна линия в размер на 15 млн. евро при преференциални лихвени условия и намалено кредитно обезпечение. 50% от кредитния риск на предоставяните кредити ще бъде гарантиран по силата на механизма InnovFin (гаранционна схема, управлявана от ЕИФ).

Максимално допустимият размер на финансиране по схемата в България ще бъде 3,75 млн. евро, а минималният – 25 хил. евро.

Изискванията към предприятията, които ще кандидатстват за кредити по тази линия, са да разработват продукти, процеси или услуги, които са иновативни или да се занимават с научноизследователска и развойна дейност.

Допустими кандидати по схемата са и предприятия, които през последните 24 месеца са регистрирали поне един патент или са получили награда за иновации от европейска организация.

Схемата ще е с продължителност на действие 2 години, като при интерес от страна на бизнеса може да бъде удължена с още една. 

Последни новини
Още от Новини