Предлага се увеличение на издръжката на студентите от приоритетни специалности

Коефициентите се повишават с между 6 и 28%

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Според постановление на Министерския съвет от 2015 издръжката по специалности във ВУЗ-овете зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда. Средствата от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление. На сайта за обществени консултации са предложени изменения, чиято цел е да повишат ефективността на публичните разходи, пише Investor.bg.

Увеличават се коефициентите за всички приоритетни направления с между 6 и 28%. 

Най-голямото увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.

Увеличават се и коефициентите за всички приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“.

Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.

Намалява се коефициентът за „Национална сигурност“ за първи курс от 7,81 на 2,80 през настоящата учебна година с изключение на обучението от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е 7,81.

Намаляват се коефициентите и за „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“.

Предвид започналата бюджетна година срокът за провеждането на обществените консултации е 14 дни, пише в проекта. 

Последни новини
Още от Новини