КВС Груп придобива ОББ и Интерлийз за 610 млн. евро

Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие на 2017

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Белгийската КВС Груп (КВС) и Националната банка на Гърция (NBG), гръцката компания-майка на Обединена българска банка (ОББ), постигнаха днес, 30.12.2016, споразумение, с което КВС придобива собствеността на: 99.9% от ОББ, четвъртата по големина банка в България по отношение на активи с 8% пазарен дял в края на септември 2016 (11% пазарен дял при клиенти - физически лица и 8% пазарен дял при корпоративни клиенти) и; - Интерлийз (100%), третият по големина доставчик на лизингови услуги в България с 13% пазарен дял, на обща стойност от 610 милиона евро, съобщават от КВС.. 

КВС ще използва собствени ресурси - налични средства за плащане в брой на цената за придобиване.

Преди приключване на сделката ОББ възнамерява да направи извънредно плащане на дивиденти към NBG на стойност 183 милиона евро, което подлежи на одобрение от страна на Българската народна банка.

В покупната цена са взети под внимание 183 милиона евро извънреден дивидент, като цената се равнява на 1,10 пъти от очакваната за 2016 балансова стойност на активите на ОББ и Интерлийз и на 1,29 пъти от очакваната за 2016 балансова стойност след корекция с обезценки на стойност 81 милиона евро на собствения капитал, които КВС идентифицира по време на процеса на дю дилиджънс (прегледа на документацията), пише още в прессъобщението.

Придобиването ще има много ограничен ефект върху солидната капиталова позиция на КВС (-54 базисни пункта), като собственият капитал от първи ред (CET1) ще се задържи (през третото тримесечие на 2016: 15.3%) много над регулаторния минимум на капиталовите изисквания. КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своето дъщерно дружество СИБАНК. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще доведе до създаването на третата най-голяма банкова група в България по отношение на активи, с пазарен дял от приблизително 11%.

Потенциалните синергии (както за приходите, така и за разходите) се изчисляват на приблизително 20 милиона евро (преди данъци до 2023) КВС присъства също и в българския застрахователен сектор с дъщерното си дружество ДЗИ, което е активно както в общо, така и в животозастраховане.

Заедно, СИБАНК-ОББ и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банкозастрахователна група в България, един от основните пазари за КВС.

Страната може да се похвали със силни основни макроикономически показатели, докато в същото време степента на проникване на финансовите услуги е все още недостатъчна в сравнение с развитите западноевропейски пазари, уточнява КВС в съобщението, разпространено до световните медии.

Вследствие на това придобиване КВС ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от банкови услуги.

Приключването на сделката подлежи на регулаторно одобрение от страна на Българската народна банка (БНБ) и на Комисията за финансов надзор на Република България (КФН); също така, трябва потвърждение и от Националната банка на Белгия (NBB) / Европейската централна банка, както и одобрение във връзка с анти-монополното законодателство.

Страните-участнички в сделката очакват тя да бъде приключена най-късно през второто тримесечие на 2017.

“Придобиването на Обединена българска банка е логична и важна стъпка в разширяването на КВС в Централна и Източна Европа, което започна преди почти две десетилетия. КВС има присъствие в България от 2007, когато придоби СИБАНК и ДЗИ. През 2009 България беше определена като основен пазар в стратегията на КВС Груп. В стратегията на КВС се казва, че групата иска да бъде пазарен лидер на своите основни пазари, т.е. да бъде сред първите три в банкирането и сред първите четири в застраховането. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще се превърне в третата най-голяма банка в страната, като това ще позволи на КВС значително да подобри настоящата си девета позиция. Това придобиване дава високи възможности за синергии, които добавят значителна стойност за нашите акционери. Заедно с ДЗИ, ОББ-СИБАНК ще превърне КВС в истинска група-еталон в банковотозастраховане в България, в полза на клиентите, служителите и всички заинтересовани страни”, заявява Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на KBC Group. 

“Придобиването на ОББ ще ни даде възможност веднага да увеличим пазарния си дял както при кредитите, така и при депозитите. Значително ще засилим и затвърдим настоящата си позиция на българския пазар и ще имаме възможност да играем основна роля в подпомагането на местната икономика, заявява Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и кънтри мениджър за България.

Последни новини
Още от Новини