Броят на чуждите туристи в България скача с над 15% към края на октомври

Румъния, Гърция и Германия са водещите в класацията на посетителите от ЕС

Снимка: Brent Lewin/Bloomberg Снимка: Brent Lewin/Bloomberg

Общо 7,46 млн. чуждестранни граждани са посетили България за периода януари-октомври 2016, с което е записан ръст от 15,7% на годишна база. Това показват данните на Министерството на туризма за международния туризъм в България за първите десет месеца на годината, предаде Investor.bg.

Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 4,76 млн. посещения, или ръст с 19,8%. Посещенията с цел гостуване са 594 хиляди, или ръст от 27,4%. Посещенията с цел бизнес са 1,21 млн., като те сe увеличават със 17,8%. 

За посочения период страните от Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 61,4% и общ обем от 4,57 милиона туристи (ръст от 18,7%).

Румъния, Гърция и Германия са водещите в класацията на посетителите от ЕС.

Приходите от международен туризъм по данни на БНБ за януари - септември 2016 възлизат на 2,8 млрд. евро, което е с 14,8% повече в сравнение с януари - септември 2015.

Разходите на българи за пътувания в чужбина за деветмесечието на 2016 са общо 957 млн. евро, или с 19,3% повече спрямо януари - септември 2015.

За първите десет месеца на годината българските граждани са реализирали общо 4,62 млн. пътувания в чужбина по всички видове цели. Увеличението спрямо януари - октомври 2015 е 15%.

Последни новини
Още от Новини