Задължителна имотна застраховка за публичната държавна собственост

Правителството в оставка одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Правителството в оставка одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. С измененията се определят рисковете, срещу които задължително се застраховат застроените имоти – публична държавна собственост.

Застроените имоти – публична държавна собственост ще бъдат застраховани задължително срещу природни бедствия и земетресения. По този начин ще бъде гарантиран общественият интерес, тъй като тези имоти са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности.

С промените условията на търговете за продажба на имоти- частна държавна собственост ще бъдат публикувани поне в два национални ежедневника. В момента изискването е обявата да бъде публикувана в поне един национален и един местен вестник.

Новото изискване ще доведе до по-голямо популяризиране на провежданите търгове и съответно до по-голям брой потенциални участници в тях, става ясно от съобщението на Министерския съвет.

С Правилника за прилагане на ЗДС се изяснява и понятието „семейство“, което се налага с оглед на правилното определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е да се предотврати прилагането на неправилни практики при определяне кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за настаняване под наем в държавни ведомствени жилища лица.

По реда на Правилника за семейство се приемат съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Последни новини
Още от Новини