Държавата отпуска още 5 млн. лв. за лихвоточки

Бюджетът на Националният компенсационен жилищен фонд за 2016 става 26 млн. лв.

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Финансовото министерство даде още 5 млн. лева за Националния компенсационен жилищен фонд, който изплаща компенсации за многогодишни жилищно-спестовни влогове. Така общият бюджет за компенсиране на притежатели на лихвоточки за 2016 става 26 млн. лв., пише Investor.bg.

Средствата идват от бюджета на Министерството на финансите, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.

С предоставянето на средствата се цели да бъдат изплатени част от натрупаните задължения към правоимащи граждани с лихвоточки, поясняват от Министерския съвет.

На 30 ноември изтече срокът, в който притежателите на лихвоточки, одобрени за компенсация, можеха да предявяват претенции пред Фонда заради закупени или новопостроени жилища. Крайният срок за разплащането с всички правоимащи изтича през 2019 и няма да бъде удължаван повече.

В законовата уредба не е определен размер на бюджета на компенсационния фонд, заради което всяка година държавата определя бюджет от около 10 млн. лева – крайно недостатъчен за изплащане на компенсациите, заради което се натрупват и задълженията.

В края на ноември финансовото министерство вече предостави на Фонда допълнителни 10 млн. лева от икономии.

Последни новини
Още от Новини