41,7% от ПР експертите в България работят за бизнеса

Българските журналисти се преориентират към политика и икономика

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Сред българските ПР специалисти има доминация на жените (78,2%), спрямо мъжете (21,8%), което е в синхрон с тенденцията в европейски мащаб. При журналистите налице е феминизация на професията, като броят на жените е нараснал с 5,7% за последните няколко години, сочи проучване на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) - "ПР специалистите и журналистите като професионални комуникатори". 

Най-висок процент (85,4%) са ПР специалистите с висше образование, като расте делът на завършилите образователно-квалификационна степен „доктор“ (7,8%).

За последните шест години почти двойно нараства броят на ПР експертите, които работят в компаниите (41,7%) и държавните институции (11,8%), а също така на свободна практика (18,9%). При журналистите се забелязва значително нарастване на новинарските уебсайтове (46%), следвани блоговете (9,5%) и развлекателните сайтове (6,4%).

Ако през 2010 година основните позиции на анкетираните са били ръководители на ПР отдели и старши съветници, през 2016 г. картината е значително променена в положително направление. Промяната в позициите на ПР специалистите е по посока на израстването им в професията. Почти 20 % от анкетираните вече ръководят компании/ПР агенции, а броят на ръководителите на отдели надминава една трета от броя на всички анкетирани.

Сериозно увеличение - с повече от 12 % - на журналистите с ресор „Политика” и с 5,69 % - в ресор „Икономика” и намаляване на работещите в сектор „Култура” с 4,39.0 %. 

Продължава да нараства (с 4,3) % броят на журналистите, които навлизат в ПР професията. Причините, посочвани от (БДВО) са по-високото заплащане на ПР дейността, относително по-голямата творческа свобода в реализация на инициативността и креативността. 

Журналистите оценяват значително по-положително и по-нюансирано дейността на ПР специалистите и поставят акцент върху работата им с медиите и социалните мрежи.

Журналистите приемат, че създаването на доверие в отношенията между организацията и обществеността е основна задача на ПР професионалистите. 

В изследването са участвали 399 професионални комуникатори, от които 65 журналисти и 234 ПР специалисти.

Последни новини
Още от Новини