Сертифицирането за енергийна ефективност ще важи за всички сгради

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност

Снимка: Brendon Thorne/Bloomberg Снимка: Brendon Thorne/Bloomberg

Парламентът прие единодушно на първо четене с 83 гласа "за" промени в Закона за енергийната ефективност. С тях се разширява обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране, чрез включването на всички сгради в експлоатация, съобщи Investor.bg

За задължителното сертифициране на сгради за обществено обслужване е въведен минимален праг от 250 кв. м разгъната застроена площ, предаде БТА.

Ще се прилагат изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, при закупуване и наемане на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия. 

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност ще се извършва в по-кратки срокове. Честотата на инспекциите е различна и е определена в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

С измененията в Закона се правят и промени в Закона за енергетиката, свързани с издаването, прехвърлянето и отменянето на сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство.

В законопроекта са предвидени изменeния и във връзка с постигането на националната цел за енергийна ефективност до 2020 г. Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки.

Допълнени са правомощията на Министерския съвет и министъра на енергетиката във връзка с разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация.

С измененията в българското законодателство се транспонират разпоредбите на европейски директиви.

Последни новини
Още от Новини