НСИ ревизира надолу годишния ръст на икономиката през третото тримесечие

БВП на България се е разширил с 3,4% третото тримесечие спрямо оценката за 3,5%

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Националният статистически институт (НСИ) ревизира леко надолу оценката си за годишния икономически растеж през третото тримесечие. Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се е разширил с 3,4% за периода на годишна база, а не с 3,5%, каквато беше експресната оценка, съобщават от института.

Икономическият растеж за тримесечието се оценява на 0,7%, каквато беше и експресната оценка на НСИ.

През третото тримесечие на 2016 БВП възлиза на 25,336 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е съответно 12,954 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 815 евро (3 549 лева).

При среден за тримесечието валутен курс от 1,75152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на $14,465 млрд. и съответно $2 026 на човек от населението.

Брутната добавена стойност нараства с 2,4% на годишна база, като най-силно увеличение се отчита в културата, спорта и развлеченията – почти 8%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 7,3%, търговия, ремонт наавтомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство – с по 4,9%, предаде Investor.bg

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2016 възлиза на 21,910 млрд. лева по текущи цени, изчислява още от НСИ.

През третото тримесечие на 2016 относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0,7 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7,3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта до 28.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява с 0,7 процентни пункта до 63,8%.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2016 се изразходват 68,8% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,5% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2016 крайното потребление нараства с 0,5% спрямо предходното тримесечие, докато бруто образуването в основен капитал намалява с 0,9%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си от предходното тримесечие с 3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 2,7%.

Последни новини
Още от Новини