71% от банкерите в България очакват подобрение на икономиката през 2017

Барометър на банките в България на Ernst & Young

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

71% от банковите мениджъри у нас очакват подобрение на българската икономика през 2017, като изтъкват управлението на риска и инвестициите в технологии за приоритетни. Спорд банкерите строителството, технологии и транспортът са секторите с най-добри перспективи за развитие през 2017. Това сочи традиционното проучване на Ernst&Young (EY) - Барометър на банките в България, съобщават от EY. Барометърът на банките в България е проведен през месец октомври 2016, като в изследването са участвали 64% от банките в България.

Според Европейския банков барометър на EY от юни тази година, едва 54% от банковите мениджъри са оптимисти за добри финансови резултати на банките.

„Проверката на качеството на активите вдъхна увереност, че стабилността на банковата система у нас е факт. Резултатите от проучването показват, че в бъдеще банките ще адресират и управляват рисковете много по-добре и много по-безкомпромисно. Положителен сигнал са и добрите показатели на местната икономика,“ коментира Милка Начева, съдружник в EY. 

Икономически сектори

Въпреки положителните очаквания на банкерите за всички отрасли на икономиката, все пак няколко сектора се открояват като най-вероятни да покажат силно подобрение през месеците напред. Това са секторите строителство (78%), технологии (69%), транспорт (64%) и туризъм (57%).

Най-слабо развитие банкерите очакват в развлекателната индустрия, телекомуникациите и комуналните услуги.

Кредитирането

Банковите мениджъри не очакват големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Все пак, голяма част от банкерите прогнозират по-либерални условия за кредитиране за сектор строителство, за малкия и среден бизнес и за технологичния сектор. Само за една година строителството възстанови позициите си като перспективен сектор - през 2015-та 50% от запитаните в Барометъра отбелязаха очакване за по-консервативно кредитиране, а една година по-късно 43% от участниците очакват по-либерално кредитиране в сектор строителство.

Приоритети

След проверката на активите на банките през тази година, през 2017 банките възнамеряват да продължат процесите по анализ и самооценка с цел по-добро управление, по-устойчива и стабилна вътрешна структура на банките. 50% от анкетираните оставят оптимизацията на процесите и реструктурирането в основата на стратегията за развитие за следващата година. Наред с това 21% от банковите мениджъри възнамеряват да се освобождават от активи, а 21% планират закупуване на активи.

82% от участниците в Барометъра на банките посочват управлението на риска, като един от най-важните приоритети пред тяхната банка. 81% посочват за приоритетни инвестициите в технологии за подобряване обслужването на клиенти. Кибер сигурността и спазването на регулациите на капиталовите пазари са другите две приоритетни области за 63% от банковите мениджъри. 60% отбелязват преструктурирането на бизнеса с цел намаляване на разходите като приоритетно.

Консолидации?

Консолидацията на банковия сектор в България е отдавна очакван процес.

Преди година 91% от банковите мениджъри прогнозираха малки по обем консолидации през 2016. През 2016 банките бяха твърде натоварени с прегледа на качеството на активите и консолидацията не се случи според очакванията. Въпреки това, окрупняването на сектора изглежда неизбежно.

54% от анкетираните мениджъри очакват малки по обем консолидации през 2017 година. По-вероятно е през следващите три години да се случат средно-големи по обем консолидации.

Редовни прегледи на активите

Прегледът на качеството на активите не донесе изненади. 77% от банкерите споделят, че резултатите от прегледа на качеството на активите са отговорили до голяма степен на очакванията. Резултатите от прегледа на активите няма да стимулират специфични действия от страна на банките, според 57% от анкетираните. Все пак, 62% от банковите мениджъри считат, че управлението на риска в банковия сектор в България ще се подобри, както и че ще последва реструктуриране на банките. 64% от запитаните отговарят, че прегледът на качеството на активите ще се наложи като регулярна практика. Добър сигнал за стабилността на банковата система: само 21% от банкерите очакват допълнителни провизии за загуби от обезценка, а една година по-рано допълнителни провизии очакваха 80% от банковите мениджъри.

Последни новини
Още от Новини